OTWARCIE KONTA PREMIUJE!

Aktywnie z niego korzystaj i odbierz nawet 350 zł

Promocja „Premia na zakupy” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 10.03.2021 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 10.03.2021 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto

Możesz to zrobić w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 24.03.2021 r.

1 Rejestracji w promocji „Premia na zakupy” można dokonać od dnia 10.02.2021 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 10.03.2021 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Premia na zakupy” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nagrody o wartości nawet 350 zł ?

Wystarczy, że spełnisz te 3 warunki:

1.

W marcu 2021 r. zrób min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej, a w kwietniu otrzymasz e-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł .

2.

W kwietniu 2021 r. zrób min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej, min. 4 Transakcje BLIK oraz otrzymaj Wpływy w łącznej wysokości min. 1000 zł, a w maju otrzymasz e-kody do sieci sklepów Biedronka o łącznej wartości 150 zł.

3.

W maju 2021 r. zrób min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej, min. 4 Transakcje BLIK oraz otrzymaj Wpływy w łącznej wysokości min. 1000 zł, a w czerwcu otrzymasz e-kody do sieci sklepów Biedronka o łącznej wartości 150 zł.

Do 22 kwietnia 2021 r. Laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu premianazakupy@bnpparibasplus.pl) z informacją o zdobyciu nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online, a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile

Przygotuj dowód osobisty i kliknij „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć też przez Internet

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie partnera Banku Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji, razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Premia na zakupy”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, do którego wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie premianazakupy.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku za pomocą z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Premia na zakupy”.

Napisz do Organizatora Promocji „Premia na zakupy”: premianazakupy@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub usługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres centrali Banku przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Premia na zakupy” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Premia na zakupy” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: premianazakupy@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premia na zakupy”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie premianazakupy.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia na zakupy” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 10.03.2021 r.

Nagrodami w promocji są: e-kod do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł („Pierwsza nagroda”), e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 150 zł („Druga nagroda”), e-kody do sieci sklepów Biedronka o wartości 150 zł („Trzecia nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Pierwszą, jedną Drugą oraz jedną Trzecią nagrodę w łącznej wartości 350 zł.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie premianazakupy.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 10.02.2021 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie później niż dnia 10.03.2021 r.;

II. W terminie od dnia 10.02.2021 r. do 10.03.2021 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia na zakupy” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 24.03.2021 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W marcu 2021 r. łącznie:
- wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile),

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W kwietniu 2021 r. łącznie:
- wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile),
- wykonać min. 4 Transakcje BLIK,
- otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W maju 2021 r. łącznie:
- wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile),
- wykonać min. 4 Transakcje BLIK,
- otrzymać Wpływ/y na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia na zakupy”, jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!